Category : Tabungan

Rekening Tabungan

Consumer Banking, Tabungan No comment
Rekening Tabungan
Pembukaan tabungan masyarakat dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dibuka berdasarkan permintaan perorangan, gabungan (lebih dari satu orang) dengan kedudukan yang setara atau badan. Pembukaan tabungan tersebut dapat dilakukan oleh nasabah dengan memenuhi beberapa hal. Syarat Pembukaan Rekening Tabungan Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening dalam jumlah